Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Yeşil Cad. Organize Sanayi Bölgesi No:15 Nilüfer/BURSA adresinde mukim Bize Proje Geliştirme A.Ş. (bundan böyle kısaca “Bize Proje” olarak anılacaktır)’a ait işbu https://www.bengodi.com.tr/ alan adlı internet sitesini (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Web sitesini ziyaret ederek, işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşulları’nda belirtilenleri kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, bunlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Bize Proje işbu Kullanım Koşulları’nı ve Web Sitesi’nde yer alan her tür içeriği Web Sitesi’ni ziyaret edenlere herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin yayınlanmasından sonra dahi Web Sitesi’nin kullanılmaya devam edilmesi bu değişikliklerin ziyaret edenler tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.

 

 1. TANIMLAR

Hizmet(ler) , Web Sitesi’nde Kullanıcı’ların Bize Proje’ye ait Tesis’te sunduğu hizmetler hakkında bilgi alma, konaklama için oda rezerve etme, ödemelerini yapma veya sunulan diğer ürün ve hizmetleri satın alma işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Bize Proje tarafından sunulan uygulama anlamına gelir.

İçerik, Web Sitesi’nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazısal ve işitsel imgeler.

Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya kullanan tüm gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelir.

Tesis, Bize Proje’ye ait veya onun tarafından işletilen konaklama tesislerinden her biri anlamına gelir.

Bengodi Sosyal Konaklama Tesisi, İsmetpaşa, Topçular Sk. No:42, 17900 Eceabat/ÇANAKKALE adresinde yer alan Tesis anlamına gelir.

 

Web Sitesi, https://www.bengodi.com.tr/ isimli alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan Bize Proje’nin Hizmet’lerini sunduğu internet sitesi anlamına gelir.

 

 1. HİZMETLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI
 • Kullanıcı’lar, hiçbir suretle üçüncü kişilere satmak veya satışa sunmak veya bu amaçla başka web sitelerinde satışa çıkarmak için oda rezervasyonu yapmamayı kabul ve taahhüt ederler. Web Sitesi’nde satılan ürün ve hizmetler Kullanıcı’ların veya yasal olarak temsile yetkili olduklarının kişisel kullanımına özgü olup başka bir amaçla kullanılamaz. Bu nedenle Kullanıcı’lar işbu Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerden yararlanmak suretiyle edindikleri hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devretmeye yetkili olmadıklarını kabul ve taahhüt ederler.
 • Kullanıcı, Web Sitesi’nde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını,ni’ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini; yasadışı, suça teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarını tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Bize Proje, Gizlilik Politikasında belirtilen koşul ve şartlar çerçevesinde ve belirtilen amaçlar ile sınırlı olacak şekilde kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Bize Proje aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Web Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
 • Bize Proje, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı, kullanım amacı ve üçüncü kişilere yapılacak olan veri aktarımlarına ilişkin detaylı bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için Bize Proje Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
 • Web Sitesi’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Web Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemlerini engeller, bozar ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Web Sitesi’ne erişim sağlanmaya çalışılması, Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, veri madenciliği (data mining), veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcıların verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Web Sitesi’nin ve içeriğinin, işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen koşul ve sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; böyle durumlarda Bize Proje’nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde, Bize Proje, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu tür kullanımlar sonucu oluşan her türlü zararı tazmin ile bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 • Kullanıcı, Web Sitesi’nde verilen Hizmetler’in kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Bize Proje’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web Sitesi’nde yer alan her türlü tasarım, metin, görsel, resim, video, imge, html kodu ve diğer kodlar gibi telif haklarına tabi unsurların manevi ve mali hakları (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki 21.md “İşleme Hakkı”, 22.md “Çoğaltma Hakkı”, 23.md “Yayma Hakkı”, 24.md “Temsil Hakkı” ve 25.md “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”) Bize Proje’ye aittir veyahut da Bize Proje tarafından alınan lisans dahilinde kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Bize Proje’nin hizmetlerini, Web Sitesi’ndeki telif haklarına tabi unsurları yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Bize Proje’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Web Sitesi’nde telif haklarına tabi unsurlar, çoğaltılamaz, işlenemez veya dağıtılamaz.

Web Sitesi’nde yer alan tüm ticari markalar, unvanlar ve logolar, amblem, slogan, resim ve sair unsurlardan doğan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Bize Proje’ye ait olup Kullanıcı’lar tarafından Bize Proje’nin açık yazılı izni olmadıkça hiçbir suretle kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez, kamuya sunulamaz, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez, materyaller üzerinde değişiklik yapılamaz.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Bize Proje’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, Bize Proje’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 

 1. GEÇERLİLİK

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu veya herhangi bir resmi mercii ya da mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

 

 1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Bize Proje tarafından Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı’lar işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

İnternet sitemizden güvenli ve verimli bir şekilde faydalanabilmeniz için internet sitemizde zorunlu çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.
Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası Metni’ni incelemenizi rica ederiz.